Podaci o društvu

Ime tvrtke: PBZ-LEASING, društvo s ograničenom odgovornošću za poslove leasinga

Sjedište: Radnička cesta 44 10000 Zagreb

OIB: 57270798205

MB: 3796540

Sud: Trgovački sud u Zagrebu MBS 080010809

IBAN HR51 2340 0091 1001 0754 5

Temeljni kapital: 15.000.000,00 kn; u cijelosti uplaćen

Članovi uprave: Nives Vreto (predsjednik), Petar Paštrović (član Uprave)

Financijska izvješća društva: 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016, 2017, 2018.