PBZ Leasing i HBOR – podrška malom i srednjem poduzetništvu

KOME I ZA KOJU SVHRU SU NAMIJENJEMA SREDSTVA HBOR-a?

PBZ Leasing je ugovorio s HBOR-om 14 milijuna eura za financiranje poduzetničkih projekata U KUNAMA uz fiksnu kamatnu stopu.

Sredstva HBOR-a PBZ Leasing će usmjeriti malim i srednjim poduzetnicima.

Namijenjena su financiranju gospodarskih vozila, strojeva, opreme i plovila

DOKUMENT (PDF, 178KB)

 

FINANCIJSKI LEASING

 

NAPOMENA: ponuda u dijelu leasing poslovanja je indikativnog karaktera.

Korištenje: isplata u korist dobavljača
Način vraćanja: mjenice i zadužnice korisnika leasinga i vlasnika, vlasništvo na objektu leasinga, polica osiguranja objekta leasinga za cijelo vrijeme trajanja leasinga

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva.
Kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Navedena financijska institucija prati investicijske programe dok god odobreni leasing projekt zadovoljava sve prihvatljive kriterije za financiranje.
Davatelj leasinga odobrava korisniku ovog leasing projekta - primatelju leasinga financijsku korist koja se odnosi napovoljniju kamatnu stopu odnosno leasing ratu korištenu u leasing projektu. Takva financijska prednost iznosi minimalno 50 (pedeset) baznih poena u usporedbi sa godišnjom kamatnom stopom koju bi Davatelj leasinga obračunao za ovaj leasing projekt bez sudjelovanja HBOR-a. Primatelj leasinga obvezuje se koristiti odobreni Objekt leasinga u skladu sa opće prihvaćenim načelima i ekološkim standardima