Ukoliko primatelj leasinga smatra da mu je u poslovnom odnosu s PBZ-LEASING-om d.o.o. povrijeđeno neko njegovo pravo, može dostaviti PBZ-LEASING-u d.o.o. obrazloženi pisani prigovor na:

  • njegovu poslovnu adresu odnosno poštom na PBZ-LEASING d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 44 ili
  • elektroničkom poštom na adresu slusamovas@pbz-leasing.hr ili
  • pisani prigovor predati u poslovnici PBZL-a s naznakom da se radi o prigovoru.

Prigovor mora sadržavati detaljan opis događaja/situacije. PBZ-LEASING d.o.o. će po zaprimanju potvrditi da je prigovor zaprimljen, a nakon razmatranja navoda iz prigovora, primatelju  leasinga će se uputiti odgovor s jasnim očitovanjem je li zaprimljeni prigovor osnovan ili ne.

Postavke pristupačnosti