Ukoliko primatelj leasinga smatra da mu je u poslovnom odnosu s PBZ-LEASING-om d.o.o. povrijeđeno neko njegovo pravo, može dostaviti PBZ-LEASING-u d.o.o.  obrazloženi pisani prigovor na njegovu poslovnu adresu ili poštom na PBZ-LEASING d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 44 ili elektroničkom poštom na adresu slusamovas@pbz-leasing.hr ili pisani prigovor predati u poslovnici PBZL-a s naznakom da se radi o prigovoru. Prigovor mora sadržavati detaljan opis događaja/situacije, kao i dokaz iz kojeg je razvidno kako je prigovor osnovan. PBZ-LEASING d.o.o. će odmah potvrditi da je zaprimio prigovor, a nakon razmatranja navoda iz prigovora, primatelju  leasinga će se uputiti odgovor s jasnim očitovanjem da li je prigovor osnovan ili ne.

Postavke pristupačnosti