Operativni leasing

Koristi, vrati i uzmi novo...

  • Osnovni smisao: korištenje bez stjecanja vlasništva, vraćanje korištenog predmeta leasinga i uzimanje novoga
  • Namijenjen je pravnim i fizičkim osobama, osobito onima koje su u sustavu PDV-a (trgovačka društva, slobodni umjetnici, odvjetnici, novinari itd...)
  • Mjesečna najamnina ulazi u trošak
  • Predmet leasinga se otpisuje u knjigama davatelja leasinga
  • Ugovor ne predviđa otkup
  • Jamčevina 20%
  • Ugovor se zaključuje na razdoblje od 36 do 60 mjeseci
  • Prije konačne odluke savjetujte se s Vašim poreznim savjetnikom ili knjigovođom
Postavke pristupačnosti