PBZ Leasing i HBOR – podrška malom i srednjem poduzetništvu

KOME I ZA KOJU SVRHU SU NAMIJENJENA SREDSTVA HBOR-a?

PBZ-LEASING d.o.o. ostvaruje dugogodišnju suradnju s HBOR-om putem linija za financiranje leasing objekata.

Sredstva HBOR-a PBZ-LEASING d.o.o. usmjerava malim i srednjim poduzetnicima te subjektima javnog sektora.

Namijenjena su financiranju osobnih vozila isključivo u svrhu obavljanja djelatnosti, gospodarskih vozila, strojeva, opreme i plovila.        

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva.
Kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Navedena financijska institucija prati investicijske programe dok god odobreni leasing projekt zadovoljava sve prihvatljive kriterije za financiranje, a osnovna prednost za krajnje klijente je umanjena kamatna stopa u odnosu na standardne uvjete financiranja.

Postavke pristupačnosti