PBZ Leasing i HBOR – podrška malom i srednjem poduzetništvu

KOME I ZA KOJU SVHRU SU NAMIJENJEMA SREDSTVA HBOR-a?

PBZ Leasing je ugovorio s HBOR-om 14 milijuna eura za financiranje poduzetničkih projekata U KUNAMA uz fiksnu kamatnu stopu.

Sredstva HBOR-a PBZ Leasing će usmjeriti malim i srednjim poduzetnicima, srednje kapitaliziranim poduzećima (od 250 do 3000 zaposlenih na puno radno vrijeme) i subjektima javnog sektora sve sukladno Kriterijima prihvatljivosti.

Namijenjena su financiranju osobnih vozila za obavljanje registrirane djelatnosti, gospodarskih vozila, strojeva, opreme i plovila

 

PREDMET

RAZDOBLJE

UČEŠĆE

FIKSNA KAMATA

 

 

STANDARDNA

 LEASINGA

GODINE

U POSTOCIMA

NAKNADA

 

 

NOVI / RABLJENI

LAKA GOSPODARSKA

 2-6

20

4,20

1,00

 

 

 

 

 

AUTOBUSI

 2-7

20

4,10

1,00

KAMIONI I PRIKOLICE

 2-7

20

4,10

1,00

GRAĐ.STROJEVI-REGISTRIRANI

 2-6

25

4,20

0,50

GRAĐ.STROJEVI-NEREGISTRIRANI

 2-6

25

4,90

0,50

 

 

 

 

 

OPREMA INFO

 2-4

25

5,00

0,50

OPREMA OSTALA

 2-6

25

4,60

0,50

OPREMA INDUSTRIJSKA

 2-6

25

4,40

0,50

 

 

 

 

 

PLOVILA DO 30 STOPA

 2-7

25

4,10

0,50

PLOVILA - JEDRILICE

 2-7

20

4,10

0,50

PLOVILA - MB

2-7

25

4,60

0,50

* minimalno razdoblje financiranja javnog sektora iznosi 60 mjeseci

NAPOMENA: ponuda u dijelu leasing poslovanja je indikativnog karaktera.

Korištenje: isplata u korist dobavljača

Način vraćanja: zadužnice korisnika leasinga i vlasnika, vlasništvo na objektu leasinga, polica osiguranja objekta leasinga za cijelo vrijeme trajanja leasinga

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva.
Kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Navedena financijska institucija prati investicijske programe dok god odobreni leasing projekt zadovoljava sve prihvatljive kriterije za financiranje.
Davatelj leasinga odobrava korisniku ovog leasing projekta - primatelju leasinga financijsku korist koja se odnosi na povoljniju kamatnu stopu za financiranje u kunama odnosno leasing ratu korištenu u leasing projektu. Takva financijska prednost iznosi minimalno 50 (pedeset) baznih poena u usporedbi sa godišnjom kamatnom stopom koju bi Davatelj leasinga obračunao za ovaj leasing projekt bez sudjelovanja HBOR-a. Primatelj leasinga obvezuje se koristiti odobreni Objekt leasinga u skladu sa opće prihvaćenim načelima i ekološkim standardima

Postavke pristupačnosti