Dokumentacija

Prilikom podnošenja zahtjeva za leasing potrebno je pripremiti ponudu dobavljača te popuniti niže navedenu dokumentaciju ovisno o Vašem pravnom statusu. Dodatne informacije o popratnoj dokumentaciji možete zatražiti na info@pbz-leasing.hr .


Dokumentacija za trgovačka društva / ustanove (PDF, 424KB)

 • Zahtjev za odobrenje leasinga pravna osoba / obrtnik
 • Izjava jamca platca – fizička osoba (vlasnik)
 • Izjava o utvrđivanju politički izložene osobe (osnivača/članova društva i osoba ovlaštenih za zastupanje)
 • Stanje kreditne zaduženosti (za tvrtku i za jamca)
 • Ponuda dobavljača koja glasi na PBZ Leasing d.o.o
 • Preslika prijave poreza na dobit za prethodnu godinu
 • Bruto bilanca za tekuće razdoblje
 • Preslika osobne iskaznice vlasnika i osobe ovlaštene za zastupanje
 • Kratak opis poslovanja

Dokumentacija za obrtnike (PDF, 222KB)

 • Zahtjev za odobrenje leasinga pravna osoba / obrtnik
 • Izjava jamca platca – fizička osoba (vlasnik)
 • Izjava o utvrđivanju politički izložene osobe (vlasnika/potpisnika)
 • Stanje kreditne zaduženosti (za obrt i za jamca/vlasnika)
 • Ponuda dobavljača koja glasi na PBZ Leasing d.o.o
 • Preslika rješenja o ostvarenom dohotku ili prijava poreza za prethodno razdoblje (primici i izdaci, popis dugotrajne imovine)
 • Pregled primitaka i izdataka u tekućoj godini
 • Preslika osobne iskaznice vlasnika
 • Kratak opis poslovanja

Dokumentacija za osobe u stalnom radnom odnosu (PDF, 206KB)

 • Zahtjev za odobrenje leasinga fizička osoba
 • Izjava o utvrđivanju politički izložene osobe
 • Stanje kreditne zaduženosti
 • Ponuda dobavljača koja glasi na PBZ Leasing d.o.o
 • Preslika isplatnih lista za prethodna 3 mjeseca ili izvodi s tekućeg računa za prethodna 3 mjeseca
 • Preslika osobne iskaznice

Dokumentacija za poljoprivrednike (PDF, 223KB)

 • Zahtjev za odobrenje leasinga pravna osoba / obrtnik
 • Izjava jamca platca – fizička osoba (vlasnik)
 • Izjava o utvrđivanju politički izložene osobe
 • Stanje kreditne zaduženosti
 • Ponuda dobavljača koja glasi na PBZ Leasing d.o.o
 • Preslika rješenja o upisu OPG-a u upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • Preslika potvrde o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika
 • Preslika rješenja o ostvarenom dohotku za prethodno razdoblje ili prijava poreza za prethodno razdoblje (primici i izdaci, popis dugotrajne imovine)
 • Pregled primitaka i izdataka u tekućoj godini
 • Preslika osobne iskaznice nositelja OPG-a

Dokumentacija za pomorce (PDF, 205KB)

 • Zahtjev za odobrenje leasinga fizička osoba
 • Izjava o utvrđivanju politički izložene osobe
 • Stanje kreditne zaduženosti
 • Ponuda dobavljača koja glasi na PBZ Leasing d.o.o
 • Preslika pomorske knjižice - matrikula
 • Preslika ugovora o radu
 • Stanje računa sa prometom za prethodnih 12 mjeseci
 • Preslika osobne iskaznice

Dokumentacija za slobodne profesije (umjetnici, novinari i sl.) (PDF, 197KB)

 • Zahtjev za odobrenje leasinga fizička osoba
 • Izjava o utvrđivanju politički izložene osobe
 • Stanje kreditne zaduženosti
 • Ponuda dobavljača koja glasi na PBZ Leasing d.o.o
 • Stanje računa s prometom za prethodnih 12 mjeseci
 • Preslika rješenja o ostvarenom dohotku ili prijava poreza za prethodno i tekuće razdoblje
 • Dokaz o primanjima (ugovor o djelu i ostali honorarni primici)
 • Preslika osobne iskaznice

Nakon provjere boniteta po potrebi se određuje dodatna dokumentacija i instrumenti osiguranja plaćanja.

Za slučajeve kada je potrebno jamstvo, ako je jamac:

 • fizička osoba potrebno dostaviti svu dokumentaciju kao za fizičke osobe (stalni radni odnos, pomorci, slobodne profesije)
 • pravna osoba potrebno dostaviti svu dokumentaciju kao za pravnu osobu (trgovačko društvo, obrt, OPG)

info@pbz-leasing.hr

 

Kao društveno odgovorna institucija poduzeli smo, i poduzimamo, sve potrebne radnje i preventivne mjere kako bi osigurali nesmetan rad i kontinuiranu dostupnost svih naših proizvoda i usluga. Zbog pojačanih preventivnih mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19), preporučujemo da u narednom razdoblju kad god je to moguće koristite komunikaciju putem e-maila ili korištenjem e-leasing usluge.

Također, intenzivno radimo na mjerama za olakšanje otplate financijskih obveza građana i poduzeća čije poslovanje je pogođeno zbog izvanredne situacije izazvane koronavirusom (COVID-19). Klijenti kojima će navedene mjere biti potrebne mogu se obratiti putem e-maila info@pbz-leasing.hr