Dokumentacija

Prilikom podnošenja zahtjeva za leasing potrebno je pripremiti ponudu dobavljača te popuniti niže navedenu dokumentaciju ovisno o Vašem pravnom statusu. Dodatne informacije o popratnoj dokumentaciji možete zatražiti na info@pbz-leasing.hr.

Dokumentacija za trgovačka društva / ustanove

 • Zahtjev za odobrenje leasinga pravna osoba
 • Ponuda dobavljača koja glasi na PBZ Leasing d.o.o
 • Godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu
 • Bruto bilanca za tekuće razdoblje
 • Preslika osobne iskaznice vlasnika i osobe ovlaštene za zastupanje
 • Preslika osnivačkog akta pravne osobe (Izjava o osnivanju / Društveni ugovor / Statut)
 • U slučaju financiranja rabljenog objekta leasinga, preslika prometne dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo
 • Upitnik o stvarnom vlasniku

Dokumentacija za obrtnike – obveznike poreza na dohodak

 • Zahtjev za odobrenje leasinga - obrtnik
 • Ponuda dobavljača koja glasi na PBZ Leasing d.o.o
 • Preslika rješenja o ostvarenom dohotku i prijava poreza za prethodno razdoblje (primici i izdaci, popis dugotrajne imovine)
 • Pregled primitaka i izdataka u tekućoj godini
 • Preslika osobne iskaznice vlasnika i osobe ovlaštene za zastupanje
 • U slučaju financiranja rabljenog objekta leasinga, preslika prometne dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo
 • Upitnik o stvarnom vlasniku

Dokumentacija za obrtnike – obveznike poreza na dobit

 • Zahtjev za odobrenje leasinga - obrtnik
 • Ponuda dobavljača koja glasi na PBZ Leasing d.o.o
 • Godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu
 • Bruto bilanca za tekuće razdoblje
 • Preslika osobne iskaznice vlasnika i osobe ovlaštene za zastupanje
 • U slučaju financiranja rabljenog objekta leasinga, preslika prometne dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo
 • Upitnik o stvarnom vlasniku

Dokumentacija za osobe u stalnom radnom odnosu

 • Zahtjev za odobrenje leasinga fizičke osobe
 • Ponuda dobavljača koja glasi na PBZ Leasing d.o.o
 • Preslika isplatnih lista za prethodna 3 mjeseca ili izvodi s tekućeg računa za prethodna 3 mjeseca
 • Preslika osobne iskaznice
 • U slučaju financiranja rabljenog objekta leasinga, preslika prometne dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo

Dokumentacija za poljoprivrednike – obveznici poreza na dohodak

 • Zahtjev za odobrenje leasinga - Poljoprivrednici
 • Ponuda dobavljača koja glasi na PBZ Leasing d.o.o
 • Preslika rješenja o upisu OPG-a u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • Preslika potvrde o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika
 • Preslika rješenja o ostvarenom dohotku prijava poreza za prethodno razdoblje (primici i izdaci, popis dugotrajne imovine)
 • Pregled primitaka i izdataka u tekućoj godini
 • Preslika osobne iskaznice vlasnika i osobe ovlaštene za zastupanje
 • U slučaju financiranja rabljenog objekta leasinga, preslika prometne dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo
 • Upitnik o stvarnom vlasniku

Dokumentacija za poljoprivrednike – obveznici poreza na dobit

 • Zahtjev za odobrenje leasinga  - Poljoprivrednici
 • Ponuda dobavljača koja glasi na PBZ Leasing d.o.o
 • Preslika rješenja o upisu OPG-a u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • Preslika potvrde o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika
 • Godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu
 • Bruto bilanca za tekuće razdoblje
 • Preslika osobne iskaznice vlasnika i osobe ovlaštene za zastupanje
 • U slučaju financiranja rabljenog objekta leasinga, preslika prometne dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo
 • Upitnik o stvarnom vlasniku

Dokumentacija za pomorce

 • Zahtjev za odobrenje leasinga - Pomorac
 • Ponuda dobavljača koja glasi na PBZ Leasing d.o.o
 • Preslika pomorske knjižice - matrikula
 • Preslika ugovora o radu
 • Stanje računa sa prometom za prethodnih 12 mjeseci
 • Preslika osobne iskaznice
 • U slučaju financiranja rabljenog objekta leasinga, preslika prometne dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo

Dokumentacija za slobodna zanimanja (umjetnici, novinari i sl.)

 • Zahtjev za odobrenje leasinga - Slobodna zanimanja
 • Ponuda dobavljača koja glasi na PBZ Leasing d.o.o
 • Stanje računa s prometom za prethodnih 12 mjeseci
 • Preslika rješenja o ostvarenom dohotku i prijava poreza za prethodno razdoblje
 • Dokaz o primanjima (ugovor o djelu i ostali honorarni primici)
 • Preslika osobne iskaznice
 • U slučaju financiranja rabljenog objekta leasinga, preslika prometne dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo

Nakon i tijekom provjere boniteta po potrebi se određuje dodatna dokumentacija i instrumenti osiguranja plaćanja.

Za slučajeve kada je potrebno jamstvo, ako je jamac:

 • fizička osoba potrebno dostaviti svu dokumentaciju kao za fizičke osobe (stalni radni odnos, pomorci, slobodne profesije)
 • pravna osoba potrebno dostaviti svu dokumentaciju kao za pravnu osobu (trgovačko društvo, obrt, OPG)

Za više informacija, kontaktirajte nas na info@pbz-leasing.hr

Postavke pristupačnosti