Kako usporediti leasing ponude?

Što je važno?

  1. odaberite predmet financiranja i pribavite ponudu
  2. odlučite želite li postati vlasnikom predmeta nakon isteka leasinga (financijski leasing) ili ga želite imati "u najmu", koristiti do isteka leasinga (operativni leasing)
  3. KAMATA nije jedina cijena leasinga. Zbrojite sve troškove.
  4. efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja označava stvarni trošak financiranja
  5. kada leasing društvo traži veće učešće, to je također na dobrobit klijenta- ukupan dug je manji; sukladno iznosu financiranja
  6. obavezno prenesite svoje viđenje vlastite sposobnosti otplate leasinga- naknada, kamata, učešće, jamčevina, anuitet, ostatak vrijednosti odlične su varijable koje se mogu prilagođavati Vašoj sposobnosti plaćanja
  7. dobro se raspitajte kako leasing društvo funkcionira nakon potpisivanja ugovora jer tada tek počinje suradnja- naša je vizija biti kompanija koja je uzor i centar izvrsnosti u stvaranju novih vrijednosti te pružanju permanentno visoke kvalitete na dobrobit klijenata.

Kontaktirajte nas na:

info@pbz-leasing.hr

Postavke pristupačnosti